Programi

Programi STEM Centra usmjereni su na popularizaciju STEM područja, prvenstveno prirodoslovlja kroz petnaest individualnih programa koji povezuju teme iz geologije i inženjerstva okoliša.

Programi STEM Centra koncipirani su u pet tematskih cjelina:

  1. MOJA ZEMLJA
  2. STIJENE OKO NAS
  3. VODA NA ZEMLJI
  4. OKOLIŠ, ONEČIŠĆENJE I ENERGIJA
  5. DIGITALNE TEHNOLOGIJE U GEOZNANOSTIMA

Prilagođeni su za tri uzrasne skupine:

  1. ZA UČENIKE NIŽIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
  2. ZA UČENIKE VIŠIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA
  3. ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Programi pojedinih tematskih cjelina imaju najmanje jednu i najviše tri vježbe, sve vježbe se izvode na zasebnim radnim točkama i sve se aktivnosti odvijaju istovremeno. Kompletan programski ciklus radionica traje 3 sata. Prvih pola sata učenike se upoznaje sa sadržajima STEM Centra uz kratki obilazak stalnog postava Geološke zbirke. Ukratko im se predstavlja sadržaj radionica i učenici se proizvoljno razmještaju u grupe, tj. pridružuju se određenim radnim točkama. Narednih sat i pol učenici rade na radionicama, a ako netko u tom periodu završi vježbu na svojoj radnoj točki, tada može obići ostale i pridružiti se ako ne ometa rad učenika koji već rade vježbu na toj točki. Učenicima u izvođenju vježbi pomažu voditelji radionica. Po završetku vremena predviđenog za izvedbu vježbe predviđen je grupni obilazak radnih točaka i predstavljanje rezultata na pojedinim vježbama.

Za sudjelovanje na radionicama prijavljuju se samo grupe, veličine od 10 do 20 učenika. Grupa ne treba odraditi sve vježbe ako nema raspoloživo vrijeme za ukupni program, odnosno sama može birati kombinaciju vježbi koje izvode.

Grupa se može najaviti i samo za obilazak stalnog postava Geološke zbirke, bez sudjelovanja na radionici.

Programi