E-učenje

Koncept e–učenja općenito podrazumijeva korištenje elektronske ili tehnološke podrške učenju. Programi STEM Centra razrađeni su po temama i uzrastima te sadrže 24 individualne vježbe, a sve su pripremljene u formi za e-učenje. Za svaku je vježbu pripremljen materijal u obliku lekcije koja sadrži sve podatke koje u STEM Centru voditelji pojedinih vježbi predstavljaju učenicima, a u ovom slučaju korisnik može samostalno obraditi vježbu. Kroz virtualnu šetnju geološkom zbirkom omogućeno je korištenje stalnog postava u odrađivanju vježbi i udaljenim putem. Na kraju svake vježbe korisnik može provjeriti stečeno znanje rješavanjem pripadajućeg kviza.

Na taj način korištenjem multimedije i interneta te omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama, STEM Centar nastoji ostvariti ciljeve i u slučajevima kad izravni pristup korisnika nije moguć ili korisnici žele sami ponoviti radnju kod kuće u svrhu poboljšanja kvalitete učenja.

E-učenje